آبی

در ادامه آزمون های مربوط به مهندسی معدن و سنگ شناسی و زمین شناسی شامل اندازه گیری مقدار رطوبت و آب و سایر موارد مرتبط که توسط شرکت آفاتوس قابل انجام است به همراه توضیحات کامل تقدیم می گردد:

نمایش 2 نتیحه