آماده سازی

در ادامه آزمون های مربوط به مهندسی معدن و سنگ شناسی و زمین شناسی شامل آماده سازی اولیه نمونه های مورد آزمایش که توسط شرکت آفاتوس قابل انجام است به همراه توضیحات کامل تقدیم می گردد:

نمایش 7 نتیحه