تخلخل و چگالی

در ادامه آزمون های مربوط به مهندسی معدن و سنگ شناسی و زمین شناسی شامل اندازه گیری چگالی و تخلخل انواع سنگ ها، خاکه ها و پودرهای معدنی که توسط شرکت آفاتوس قابل انجام است به همراه توضیحات کامل تقدیم می گردد:

نمایش 2 نتیحه