شناسایی

در ادامه آزمون های مربوط به مهندسی معدن و سنگ شناسی و زمین شناسی شامل روش های نوین از جمله پرتوشناسی که توسط شرکت آفاتوس قابل انجام است به همراه توضیحات کامل تقدیم می گردد:

نمایش 4 نتیحه