خاکه

در ادامه مواد معدنی تولیدی در ابعاد ریز مورد استفاده در صنایع مختلف در مقیاس صنعتی و نیز آزمایشگاهی که توسط شرکت آفاتوس قابل عرضه می باشد به همراه توضیحات کامل تقدیم می گردد:

نمایش 1 نتیحه